Activitat de xarxa - Distribució d’electricitat

Desenvolupament de l’activitat

  • Assessorament en relació amb les funcions i obligacions dels gestors de la xarxa de distribució, a l’entorn actual i de transició energètica
  • Assessorament per a la tramitació i obtenció autorització administrativa de construcció, traspàs i tancament d'instal·lacions (autoritzacions administratives, inscripció a Registres...)
  • Assessorament i defensa en relació amb accés i connexió a la xarxa de transport i distribució, impagament de peatges per part d’agents

Retribució a l’activitat de distribució

  • Assessorament en relació amb el tractament i optimització d’inversions i costos, dins del marc retributiu per a l’activitat
  • Assessorament i defensa en processos d’intercanvi o adquisició d’actius de distribució i en processos d’inspecció per part d’organismes reguladors
  • Due diligence i valoració de l’activitat en processos de fusions i adquisicions (M&A)

Procediments administratius i judicials

  • Defensa en procediments administratius y contenciós-administratiu relatius a la fixació de la retribució per el desenvolupament de l’activitat, conflictes d’accés i connexió a xarxa i cessió d'instal·lacions, expedients sancionadors en matèria de mesures de protecció de l‘avifauna, mesura, qualitat de subministrament …
  • Defensa en procediments d’àmbit civil per danys de subministrament i defraudació de fluid elèctric

Tributació

  • Assessorament i defensa en procediments relatius a l’impost sobre l’electricitat, taxes de domini públic i impostos mediambientals que graven a les activitats de xarxes