Comercialització d’energia elèctrica

Alta i cessament d’activitat

  • Assessorament en el procés de creació i alta com empresa comercialitzadora davant organismes corresponents: OMIE, REE, MEFF i inscripció al REMIT
  • Assessorament en el procés de cessament d’activitat

Desenvolupament de l’activitat: funcions i obligacions

  • Assessorament en relació amb les funcions i obligacions de les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica
  • Assessorament i defensa en procediments administratius i judicials relatius a expedients sancionadors per incompliment d’obligacions (FNEE, bo social)
  • Assessorament en procediments relatius a la inhabilitació per a l’exercici de l’activitat

Contractació

  • Assessorament en l’elaboració i revisió de contractes de subministrament d’energia elèctrica (contractes d’adhesió i negociats), així com amb autoconsum –amb compensació o sense compensació–
  • Defensa en procediments d’àmbit responsabilitat civil per danys de subministrament i defraudació de fluid elèctric
  • Defensa en procediments d’àmbit administratiu i contenciós-administratiu relatius a procediments de contractació pública
  • Defensa en procediments d’àmbit administratiu i civil relatius a conflictes derivats dels contractes de subministrament

Tributació

  • Assessorament i defensa en procediments relatius a l’impost sobre l’electricitat i taxes de domini públic