Consultoria energètica

Elaboració d’estudis i informes

  • Des d’un profund coneixement de la regulació energètica europea avalat per una llarga trajectòria a Brussel·les, elaborem estudis i informes en relació amb els diversos aspectes de la transició energètica a nivell europeu i nacional així com estudis comparatius de la seva evolució als estats membres de la Unió Europea
  • Assessorament a la implementació reguladora de nous models de negocis en l’àmbit energètic

Formació

  • Experts en l’organització de congressos, jornades, webinars en relació amb la transició energètica a nivell europeu i nacional
  • Sessions formatives exclusives “in house” sobre regulació energètica, pensades per a equips empresarials

Energía “last minute”

  • Informació al dia sobre l’actualitat en regulació energètica europea i nacional
  • Seguiment actiu dels processos legislatius del sector energètic nacionals i europe