Eficiència energètica

Desenvolupament de l’activitat

  • Assessorament i recolzament jurídic en la definició dels models de negoci relacionats amb les Empreses de Serveis Energètics (ESE) i processos de constitució
  • Assessorament en relació amb les obligacions i funcions relatives a les ESE

Contractació

  • Assessorament i acompanyament per al desenvolupament de contractes relatius als serveis energètics prestats per l’ESE (auditoria energètica, disseny de projecte, construcció i instal·lació, explotació...)

Procediments administratius i judicials

  • Assessorament i defensa en procediments administratius i judicials relatius a procediments de contractació amb les administracions públiques, expedients sancionadors…