Energies renovables

Área renovables

Projectes implantació plantes generació energia renovable

 • Assessorament en el procés de construcció i finançament de plantes de producció d'energia renovable (fotovoltaica, eòlica...)
 • Assessorament, negociació i formalització de PPAs (“Power Purchase Agreement”)
 • Assessorament per a la tramitació administrativa de construcció de plantes fotovoltaiques/ eòliques (autoritzacions administratives, inscripció a Registres...)
 • Assessorament per a la obtenció de l’accés i connexió a la xarxa
 • Due diligence per a fons d’inversió i entitats de capital risc

Procediments administratius i judicials

 • Defensa en procediments administratius i contenciós-administratiu relacionats amb conflictes d’accés i connexió a la xarxa, autoritzacions administratives, subhastes i atorgament de règim retributiu específic

Tributació

 • Defensa en procediments relatius a la tributació per l’impost de valor de producció d'energia elèctrica

Àrea Renovables: Aigües

Projectes implantació i modificació centrals

 • Assessorament en la tramitació d’expedients relatius a autoritzacions administratives, atorgament i modificació de concessions per a l’aprofitament hidroelèctric, inscripció en registres

Procediments administratius i judicials

 • Defensa en procediments administratius i contenciós-administratiu per vulneració de la normativa d’aigües i mediambiental

Tributació

 • Defensa en procediments relatius a la tributació per l’impost del valor de producció i cànon hidràulic

Procediments penals

 • Defensa en processos penals per delicte ecològic i mediambiental