Subministrament i autoconsum

Responsabilitat civil i penal

  • Assessorament i defensa en procediments d’àmbit civil en matèria de responsabilitats civil per danys de subministrament i defraudació de fluid elèctric
  • Assessorament i defensa en procediments d’àmbit penal per defraudació de fluid elèctric

Escomeses i actuacions necessàries per atendre el subministrament

  • Assessorament i defensa en procediments relatius a extensió de xarxes de distribució i connexió a la xarxa, ampliacions de potència, conflictes d’accés i supervisió i cessió d'instal·lacions de distribució al distribuïdor

Autoconsum

  • Assessorament en desenvolupament de models de negocis relacionats amb l’autoconsum industrial, comercial i residencial: autoconsum sense excedents, autoconsum amb compensació d’excedents i autoconsum amb excedents amb venta d’energia
  • Formalització i assessorament en contractes en la modalitat PPA amb autoconsum

Contractació

  • Assessorament en matèria de reclamacions de quantitat, clàusules abusives
  • Assessorament i defensa en conflictes derivats de la mesura de subministrament, accés a dades, errors administratius, suspensió del subministrament